BLOG

360 Derece Sürdürülebilirlik


Muhasebe Denetiminin İşletmelerin Sürdürülebilirliği ve Kurumsallaşması Üzerine Etkileri

Muhasebe Denetiminin İşletmelerin Sürdürülebilirliği ve Kurumsallaşması Üzerine Etkileri

Değerli meslektaşlarım;

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünkü sunumları dinledikten sonra biraz tamamlayıcı olabilmek biraz da konuya farklı açıdan yaklaşabilmek ve kavramlar konusunda açıklayıcı olabilmek için dün akşam sunumumu biraz değiştirdim. O yüzden bu sunumu dinlerken sizden ricam, konuyla ilgili slaytları izlerken “Muhasebenin buradaki rolü nedir? Bağımsız denetimin buradaki rolü nedir ve bağımsız denetim bu kavramlarla ilgili nasıl bir etkileşim içindedir?” sorularını sormanızı, düşünmenizi rica ediyorum.

Devamı